Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 09:11 AP.271.116.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
16.10.2017 12:46 AP.271.116.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
09.10.2017 12:59 AP.271.116.2017 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
04.10.2017 11:15 AP.271.116.2017 Modyfikacja treści SIWZ
28.09.2017 15:11 AP.271.116.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
28.09.2017 15:10 AP.271.116.2017 Ogłoszenie o zamówieniu