Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2018 09:09 AP.271.110.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.12.2017 12:49 AP.271.110.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2017 13:57 AP.271.110.2017 Informacje z otwarcia ofert
02.11.2017 17:48 AP.271.110.2017 Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 20.10.2017
31.10.2017 10:32 AP.271.110.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (opublikowane)
30.10.2017 08:11 AP.271.110 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (opublikowane)
27.10.2017 14:26 AP.271.110.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (wysłane)
27.10.2017 13:56 AP.271.110.2017 Zapytania nr 4-9 i odpowiedzi
27.10.2017 13:32 AP.271.110.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
20.10.2017 12:44 AP.271.110.2017 Zapytanie nr 1-3 i odpowiedzi
29.09.2017 09:34 AP.271.110.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
29.09.2017 09:33 AP.271.110.2017 Ogłoszenie o zamówieniu