Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2017 13:10 AP.271.92.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
12.12.2017 12:35 AP.271.92.2017 Informacja o unieważnieniu postepowania
16.11.2017 15:49 AP.271.92.2017 Informacja z otwarcia ofert
09.11.2017 15:00 AP.271.92.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 2
08.11.2017 10:00 AP.271.92.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
31.10.2017 15:04 AP.271.92.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
31.10.2017 15:03 AP.271.92.2017 Ogłoszenie o zamówieniu