Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2018 12:30 6/ZOP/2018 Uproszczona oferta realizacji zadania - "Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska"
04.12.2018 11:31 EK.524.2.89.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania "Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Ostravie
15.11.2018 16:20 EK.524.2.88.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania „Organizacja Turnieju Mikołajkowego w zapasach dzieci”
02.11.2018 13:01 3/ZOP/2018 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska (...)", złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Jaskółka" w Rudzie Śląskiej
02.11.2018 12:50 4/ZOP/2018 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska (...)", złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” "
02.11.2018 12:40 5/ZOP/2018 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska (...)", złożona przez Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30
29.10.2018 13:23 2/ZOP/2018 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: "Kromka chleba+nadzieja/2018/" (...)
25.10.2018 14:49 ZOP.0901.349.2018.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (...)
23.10.2018 12:59 EZ.524.3.9.2018 Oferta Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „Anioły Wolontariatu 2018” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2018 11:51 EK.524.87.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania „Turniej rugby na Burloch Arenie”.
11.10.2018 11:42 ZOP.0901.318.2018.BM Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
26.09.2018 11:53 ZOP.0901.318.2018.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”.
14.09.2018 13:39 EK.524.86.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania „VIII Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych”.
13.09.2018 14:41 ZOP.0901.305. 2018.BM OgłoszeniaOtwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
03.09.2018 14:58 EK.524.85.2018 Oferta realizacji zadania „Finał Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzików w Łucznictwie”
31.08.2018 13:24 ZOP.0901.294.2018 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie rezalizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: "Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych (...)"
30.08.2018 15:19 EK.524.1.2.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania „Wyjazd chóru Św. Cecylii prezentujący wartości kulturalne i religijne z uwzględnieniem promocji miasta Ruda Śląska”
29.08.2018 16:10 EK.524.2.84.2018 Uproszczona oferta realizacji zadania „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Ostravie”
24.08.2018 12:10 EZ.524.3.7.2018 Oferta Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy na realizację zadania publicznego pn. „Kompleksowa pomoc w Biurze Porad Obywatelskich” (...)
13.08.2018 13:15 EK.524.2.83.2018 Oferta Tenisowego Klubu Sportowego "Slavia" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny do lat 12-tu w tenisie ziemnym"
01.08.2018 15:21 EZ.524.3.5.2018 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja i pomoc obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
01.08.2018 13:22 ZOP.0901.269.2018.IS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych (...)
25.06.2018 14:45 EK.524.3.2018 Konkurs pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportowe szkolenie grup seniorskich II etap".
06.06.2018 13:42 EZ.524.3.3.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
30.05.2018 13:12 ZOP.0901.202.2018.IS Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
30.05.2018 10:04 EZ.8141.2.4.2018 Konkurs pn. „Wspieranie świadomego ojcostwa”.
24.05.2018 16:57 EK.524.2.82.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w II etapie barażu o awans do Ekstraklasy Futsalu"
15.05.2018 15:47 EZ.524.1.5.2018 Konkurs w spr. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
14.05.2018 13:15 1/ZOP/2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Ogród naszych marzeń”
14.05.2018 12:40 EK.524.2.81.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska”
30.04.2018 13:09 EK.524.2.79.2018 Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w barażu o awans do Ekstraklasy Futsalu"
30.04.2018 13:06 EK.524.2.80.2018 Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki"
18.04.2018 15:20 EK.524.2.78.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej Dzieci i Młodzieży”
06.04.2018 13:45 EK.524.2.66.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice"
27.03.2018 12:20 EK.524.2.65.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "XXXVII Turniej Lajkonik Cup 2018".
21.03.2018 10:37 EZ.524.1.9.2018 Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
16.03.2018 13:55 EZ.524.3.2.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jesteśmy pozytywnie zakręceni”
07.03.2018 15:30 EK.524.2.63.2018 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w X Światowych Igrzyskach Grup Wiekowych - Belgia"
15.02.2018 08:10 EZ.8030.1.8.2018 Konkurs w spr. „Wakacje ze zdrowiem”
14.02.2018 12:22 ZOP.0901.88.2018.IS Konkurs w spr. „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”
13.02.2018 14:54 EZ.8141.2.3.2018 Konkurs w spr. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
13.02.2018 14:52 EZ.8141.2.2.2018 Konkurs w spr. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
13.02.2018 14:50 EZ.8141.2.1.2018 Konkurs w spr. „Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
23.01.2018 13:41 EZ.524.1.7.2018 Konkurs w spr. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
16.01.2018 15:45 EZ.524.1.1.2018 Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
16.01.2018 15:44 EZ.524.1.3.2018 Konkurs w spr. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
16.01.2018 15:43 EZ.524.1.4.2018 Konkurs w spr. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
16.01.2018 15:42 EZ.524.1.2.2018 Konkurs w spr. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
16.01.2018 15:41 EZ.524.1.6.2018 Konkurs w spr. „Aktywizacja osób starszych"
16.01.2018 15:37 EZ.8030.1.6.2018 Konkurs w spr. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"

1 2 następna