Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 13:11 AP.271.131.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
20.12.2017 14:17 AP.271.131.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
15.12.2017 12:07 AP.271.131.2017 Informacje z otwarcia ofert
12.12.2017 14:52 AP.271.131.2017 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
11.12.2017 10:39 AP.271.131.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
07.12.2017 09:14 AP.271.131.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.12.2017 09:13 AP.271.131.2017 Ogłoszenie o zamówieniu