Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2018 11:50 AP.271.132.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.01.2018 11:45 AP.271.132.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.12.2017 12:21 AP.271.132.2017 Informacja z otwarcia ofert
18.12.2017 15:16 AP.271.132.2017 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
18.12.2017 12:55 AP.271.132.2017 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
12.12.2017 11:20 AP.271.132.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
12.12.2017 11:17 AP.271.132.2017 Ogłoszenie o zamówieniu