Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2018 15:03 AP.271.133.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.01.2018 14:26 AP.271.133.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.12.2017 14:07 AP.271.133.2017 Informacja z otwarcia ofert
21.12.2017 17:45 AP.271.133.2017 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
14.12.2017 16:59 AP.271.133.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
14.12.2017 16:56 AP.271.133.2017 Ogłoszenie o zamówieniu