Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2018 14:46 AP.271.138.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
08.02.2018 16:00 AP.271.138.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
25.01.2018 12:22 AP.271.138.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.01.2018 13:02 AP.271.138.2017 Informacje z otwarcia ofert
11.01.2018 12:57 AP.271.138.2017 Zapytania 3-5 i odpowiedzi
10.01.2018 14:29 AP.271.138.2017 Zmiana terminu składania ofert 2
10.01.2018 14:28 AP.271.138.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
09.01.2018 13:44 AP.271.138.2017 Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
03.01.2018 13:25 AP.271.138.2018 Informacja o zmianie terminów
03.01.2018 13:24 AP.271.138.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.12.2017 14:43 AP.271.138.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.12.2017 14:42 AP.271.138.2017 Ogłoszenie o zamówieniu