Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 08:07 ALM.7140.3.1.2019 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
21.12.2018 08:06 AGA.6845.23.45.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (...)
20.12.2018 08:18 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Borowej, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny i zlokalizowanymi na nim obiektami budowlanymi
15.12.2018 13:35 ALM.7140.3.16.2018 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu z dnia 22.11.2018 r.
14.12.2018 08:17 MPGM TBS EE/71/SA/2018 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - przy ul. Niedurnego 50D
13.12.2018 08:02 ALM.7140.3.18.2018 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
12.12.2018 08:38 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz trzech nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej 33, która zostanie oddana w użyczenie budynków dworca kolejowego oraz przylegającego terenu parkingowego
12.12.2018 08:34 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Mikołowskiej 54, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod obiekt gospodarczo-garażowy
12.12.2018 08:29 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Kochłowickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nową stację transformatorową
12.12.2018 08:24 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Jaronia, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nową stację transformatorową
12.12.2018 08:20 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Emilii Plater, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
12.12.2018 08:17 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Lipa, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking
12.12.2018 08:11 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Bytomskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na realizację drogi technologicznej
12.12.2018 08:07 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz trzech nieruchomości w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne
12.12.2018 08:02 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz czterech nieruchomości w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i blaszane
11.12.2018 15:29 MPGM TBS EE/70/SA/2018 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - przy ul. Niedurnego 50D
11.12.2018 15:25 MPGM TBS EE/69/SA/2018 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - przy ul. Niedurnego 50D
11.12.2018 15:21 MPGM TBS EE/68/SA/2018 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - przy ul. ks. L.Tunkla 147A
10.12.2018 15:09 MPGM TBS EE/67/MS/2018 Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ul. Miodowej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Halemba
10.12.2018 11:42 AGA.6845.15.6.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzewa w rejonie ulicy Pomorskiej
05.12.2018 13:14 ALM.7125.50.2018 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Szafranka 10/7, ul. Józefa Szafranka 12/11, które zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców
05.12.2018 09:53 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rejonie ulicy Słowików
05.12.2018 09:49 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod część budynku mieszkalnego w rejonie ulicy Słowików
05.12.2018 09:45 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rejonie ulicy Wyzwolenia
05.12.2018 09:41 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ulicy Świętochłowickiej
05.12.2018 09:37 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przdomowy w rejonie ulicy Żurawiej
05.12.2018 08:31 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rejonie ulicy Wireckiej
05.12.2018 08:26 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Kochanowskiego
05.12.2018 08:18 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rejonie ulicy Szramka
05.12.2018 08:14 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulicy Pordzika
05.12.2018 08:09 AGA.6845.8.13.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy w rejonie ulicy Zajęczej
04.12.2018 10:16 ALM.7125.00083.2018 Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlas 30/26, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
29.11.2018 13:02 KJ.6845.2.1.2018 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące oczyszczalnie ścieków i przepompownie
29.11.2018 08:13 ALM.7140.3.17.2018 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
29.11.2018 08:06 ALM.7140.3.15.2018 Wyniki wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
29.11.2018 07:58 AGA.6845.23.1.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (...)
28.11.2018 08:35 ALM.7125.00089.2018 Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Józefa Czempiela 17/4, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
28.11.2018 08:07 MPGM TBS EE/65/SA/2018 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c grudzień br.
28.11.2018 08:02 MPGM TBS EE/65/SA/2018 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c grudzień br.
28.11.2018 07:55 MPGM TBS EE/64/SA/2018 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska na m-c grudzień br.
26.11.2018 09:33 MOSIR.2501.52.2018 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
23.11.2018 08:31 ALM.7140.3.14.2018 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na własny koszt
23.11.2018 08:06 ALM.7140.3.13.2018 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
22.11.2018 10:24 AGA.6845.23.28.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (2653, obręb Wirek, k.m.1).
22.11.2018 10:08 PGA.6845.23.2.2016 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (cz. działki 2653, obręb Wirek, k.m.1)
22.11.2018 09:56 PGA.6845.24.19.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący graż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bielszowickiej (cz. działki 423/20)
22.11.2018 08:30 KGA.6845.24.7.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod część istniejącego garażu wolnostojącego położonego w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szyb Andrzeja
15.11.2018 16:58 MPGM TBS EE/63/SA/2018 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - przy ul. Solidarności 21
14.11.2018 17:18 ALM.7140.3.16.2018 Wykaz nr 32 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
13.11.2018 14:02 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja 67 , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy

1 2 3 4 5 6 następna