Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 11:42 AP.271.2.2018 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
29.03.2018 11:30 AP.271.2.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.02.2018 14:46 AP.271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert
13.02.2018 15:20 AP.271.2.2018 Odpowiedzi na zapytania 1 i 2
07.02.2018 12:02 AP.271.2.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.02.2018 11:54 AP.271.2.2018 Zmiana terminów - modyfikacja SIWZ
25.01.2018 11:48 AP.271.2.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.01.2018 11:46 AP.271.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu