Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 16:21 AU.6740.841.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.841.2018 r. w sprawie wydanego w dniu 21.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej (...) w rejonie ulicy Wojska Polskiego
21.12.2018 12:20 EK.423.104.2018 Ogłoszenie wykazu osób nagrodzonych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku
19.12.2018 09:06 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018 zawiadamiające o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 479-18 z dnia 09.08.2018 r. (znak sprawy AU.6740.453.2018) dot. pozwolenia na przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Międzyblokowej 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej - Halembie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 164/3
14.12.2018 12:17 AU.6740.746.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.746.2018 w sprawie wydanej w dniu 10.12.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 793-18 dla inwestycji pn.: „budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych (...)"
11.12.2018 12:51 AZ.416.13.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego tererenu działki nr 2473/44 w miejscowości Ruda Śląska przy ul. Piastowskiej 5
06.12.2018 08:45 AU.6740.772.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.772.2018 r. w sprawie wydanego w dniu 03.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych - budowa drogi przy ul. Ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
26.11.2018 09:10 AU.6740.593.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr AU.6740.593.2018 o wydaniu w dniu 19.11.2018 r. decyzji nr 734-18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie (...)
21.11.2018 08:37 AU.6740.630.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.630.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 16.11.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "przebudowa ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - Etap I wraz z budową i przebudową dodatkowych elementów infrastruktury drogowej (...)
08.11.2018 11:56 AU.6740.746.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.746.2018 w sprawie wydanego w dniu 06.11.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych (...)
07.11.2018 12:56 IFVIIIa.7570.12.88.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4615/291 oraz 4616/291 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
07.11.2018 12:46 IFVIIIa.7570.12.87.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 4606/201 oraz 4608/201 powstałą z podziału działki 1659/201 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
07.11.2018 12:42 IFVIIIa.7570.12.82.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4530/186 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
07.11.2018 11:29 IFVIIIa.7570.12.81.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4532/186 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
07.11.2018 11:25 IFVIIIa.7570.12.77.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4518/183 oraz 1811/183 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
07.11.2018 11:15 IFVIIIa.7570.12.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 3750/128 oraz 3751/128 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (..)
29.10.2018 08:03 AU.6740.585.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.585.2018 w sprawie wydanej w dniu 24.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 679-18 dla inwestycji przy ulicy Jana Waniora 1, 1A i 1B
24.10.2018 09:44 IFVIIIa.7570.12.21.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący ¾ części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 381/178 oraz 380/182 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś (...)
22.10.2018 10:46 AU.6740.463.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2018 r. o wydaniu w dniu 18.10.2018 r. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p/n.:„Rozbudowa ul. Głównej i ul. Edmunda Kokota – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej i ul. Edmunda Kokota
18.10.2018 11:40 EZ.8141.9.6.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska pn. „Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją”.
17.10.2018 11:16 AU.6740.655.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.655.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 04.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych (...) przy ul. Zabrzańskiej
15.10.2018 15:28 AM.6640.1.652.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla 101
15.10.2018 15:20 AM.6640.1.963.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
15.10.2018 14:59 AM.6640.1.20.2018 : Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
08.10.2018 10:10 AU.6740.488.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.488.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 610-18 dla inwestycji (...)
03.10.2018 14:51 PZ.6740.258.2011 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PZ.6740.258.2011 w sprawie wydanej w dniu 27.09.2018 r. decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 312-11 z dnia 10.06.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I, II, III) – drogi klasy „D” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
26.09.2018 15:19 AU.6740.503.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
26.09.2018 14:44 RP I Ds 20.2016 Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
24.09.2018 09:31 AU.6740.586.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.586.2018 w sprawie wydanego w dniu 11.09.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (..)
20.09.2018 17:43 AU.6733.2.2018 obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji nr 3-18 z dnia 14.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej (...)"
18.09.2018 12:44 AU.6740.463.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 14.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Głównej i ul. Kokota – budowa ścieżki rowerowej (...)
17.09.2018 14:46 AM.6640.1.523.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
13.09.2018 16:41 AU.6740.488.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska (znak sprawy Nr AU.6740.488.2018) w sprawie wydanego w dniu 30.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
12.09.2018 14:27 EZ.8141.9.6.2018 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska pn. „Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją”.
12.09.2018 12:24 AU.6740.420.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.420.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 05.09.2018 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Bukowej, 1 Maja, Edmunda Kokota, Czarnoleśnej, Stanisława Kunickiego – budowa ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do ul. Głównej w Rudzie Śląskiej
05.09.2018 08:00 AU.6740.503.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
04.09.2018 14:54 AU.6740.453.2018 Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 479-18 (znak sprawy AU.6740.453.2018) z dnia 09.08.2018 r. (...)
31.08.2018 12:47 AU.6740.497.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.497.2018 w sprawie wydanego w dniu 30.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa gazociągu (...)
30.08.2018 15:38 AU.6740.585.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.585.2018 w sprawie wydanego w dniu 24.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (...)
27.08.2018 15:49 AU.6740.502.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.502.2018 w sprawie wydanego w dniu 22.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (...)
17.08.2018 16:22 SDO.5315.567.2018 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic - ul. Leśna
16.08.2018 08:39 AM.6640.1.627.2018 Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - ul. Leśna
14.08.2018 09:51 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018 w sprawie wydanej w dniu 09.08.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 479-18 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym (...)"
30.07.2018 13:04 AM.6640.1.1289.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szczęść Boże.
25.07.2018 08:18 EO.042.3.2018 Wykaz szkół, którym w 2018 roku, zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
25.07.2018 08:11 AU.6740.420.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 19.07.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - pn.: „Rozbudowa ul. Bukowej ..." ,
20.07.2018 11:49 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
16.07.2018 11:50 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
10.07.2018 15:16 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej przy ul. W.Korfantego 53
09.07.2018 09:15 AU.6740.328.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 05.06.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na docieplenie (...) - ul. Oświęcimska 85, 85A i 85B
29.06.2018 10:25 AU.6733.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)

1 2 następna