Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 17:53 AP.271.21.2018 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
02.05.2018 13:20 AP.271.21.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.04.2018 15:21 AP.271.21.2018 Informacja z otwarcia ofert
13.04.2018 09:08 AP.271.21.2018 Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
11.04.2018 14:09 AP.271.21.2018 Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedzi
09.04.2018 12:07 AP.271.21.2018 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
29.03.2018 14:56 AP.271.21.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
29.03.2018 14:54 AP.271.21.2018 Ogłoszenie o zamówieniu