Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 13:20 AP.271.38.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.05.2018 11:06 AP.271.38.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
27.04.2018 12:06 AP.271.38.2018 Informacja z otwarcia ofert
12.04.2018 16:39 AP.271.38.2018 Modyfikacja zapisu SIWZ. Zmiana terminu
12.04.2018 16:37 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.04.2018 08:48 AP.271.38.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.04.2018 08:47 AP.271.38.2018 Ogłoszenie o zamówieniu