Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2018 15:22 AP.271.48.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.05.2018 11:59 AP.271.35.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.04.2018 11:53 AP.271.35.2018 Informacje z otwarcia ofert
20.04.2018 11:57 AP.271.35.2018 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
19.04.2018 16:22 AP.271.35.2018 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
10.04.2018 14:09 AP.271.35.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.04.2018 14:08 AP.271.35.2018 Ogłoszenie o zamówieniu