Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2018 15:11 AP.271.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu
22.05.2018 12:18 AP.271.12.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania
18.05.2018 13:17 AP.271.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
26.04.2018 15:16 AP.271.12.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 2
26.04.2018 15:06 AP.271.12.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
26.04.2018 09:57 AP.271.12.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 1
23.04.2018 13:46 AP.271.12.2018 Modyfikacja zapisu SIWZ. Zmiana terminu
23.04.2018 13:18 AP.271.12.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
16.04.2018 11:53 AP.271.12.2018 Dodatkowe dokumenty do postępowania
16.04.2018 11:47 AP.271.12.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.04.2018 17:27 AP.271.12.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.04.2018 17:14 AP.271.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu