Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2018 10:24 AP.271.34.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.05.2018 12:19 AP.271.34.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.05.2018 15:39 AP.271.34.2018 Informacje z otwarcia ofert po poprawie oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie
15.05.2018 13:01 AP.271.34.2018 Informacje z otwarcia ofert
14.05.2018 10:04 AP.271.34.2018 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
10.05.2018 10:17 AP.271.34.2018 Modyfikacja treści SIWZ 2
09.05.2018 15:10 AP.271.34.2018 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
09.05.2018 15:09 AP.271.34.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.04.2018 15:14 AP.271.34.2018 Modyfikacja treści SIWZ
23.04.2018 13:10 AP.271.34.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
23.04.2018 13:09 AP.271.34.2018 Ogłoszenie o zamówieniu