Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2018 14:05 AP.271.39.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.06.2018 09:58 AP.271.39.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.05.2018 13:10 AP.271.39.2018 Informacja z otwarcia ofert
28.05.2018 14:14 AP.271.39.2018 Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO)
22.05.2018 11:53 AP.271.39.2018 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
09.05.2018 11:29 AP.271.39.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.05.2018 11:25 AP.271.39.2018 Ogłoszenie o zamówieniu