Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2018 13:49 AP.271.45.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.06.2018 17:38 AP.271.45.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.06.2018 11:29 AP.271.45.2018 Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy omyłki
24.05.2018 15:39 AP.271.45.2018 Informacja z otwarcia ofert
17.05.2018 17:02 AP.271.45.2018 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
10.05.2018 16:22 AP.271.45.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.05.2018 16:20 AP.271.45.2018 Ogłoszenie o zamówieniu