Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2018 09:05 AP.271.43.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
06.06.2018 14:31 AP.271.43.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania
29.05.2018 09:19 AP.271.43.2018 Modyfikacja treści SIWZ
29.05.2018 09:15 AP.271.43.2018 Informacja w związku z RODO
17.05.2018 14:46 AP.271.43.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.05.2018 14:45 AP.271.43.2018 Ogłoszenie o zamówieniu