Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2018 13:26 AP.271.54.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.06.2018 07:59 AP.271.54.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.05.2018 13:56 AP.271.54.2018 Informacja z otwarcia ofert
28.05.2018 14:09 AP.271.54.2018 Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO)
24.05.2018 17:12 AP.271.54.2018 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
17.05.2018 16:25 AP.271.54.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.05.2018 16:23 AP.271.54.2018 Ogłoszenie o zamówieniu