Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2018 13:51 AP.271.51.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.06.2018 11:08 AP.271.51.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2018 15:00 AP.271.51.2018 Informacja z otwarcia ofert
05.06.2018 14:31 AP.271.51.2018 Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
04.06.2018 14:49 AP.271.51.2018 Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
30.05.2018 15:33 AP.271.51.2018 Modyfikacja treści SIWZ
30.05.2018 15:32 AP.271.51.2018 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
28.05.2018 14:41 AP.271.51.2018 Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO)
28.05.2018 14:29 AP.271.51.2018 Nowy formularz oferty (Zał. 1 do SIWZ)
18.05.2018 12:48 AP.271.51.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.05.2018 12:36 AP.271.51.2018 Ogłoszenie o zamówieniu