Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 13:14 AP.271.49.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.08.2018 12:12 AP.271.49.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i 4
16.08.2018 11:56 AP.271.49.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2018 12:42 AP.271.49.2018 Informacja z otwarcia ofert
19.06.2018 14:18 AP.271.49.2018 Modyfikacja do SIWZ 3
06.06.2018 15:13 AP.271.49.2018 Modyfikacja do SIWZ 2
01.06.2018 11:19 AP.271.49.2018 Modyfikacja do SIWZ
01.06.2018 11:14 AP.271.49.2018 Informacja w związku z RODO
21.05.2018 10:46 AP.271.49.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
21.05.2018 10:33 AP.271.49.2018 Ogłoszenie o zamówieniu