Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2018 12:10 AP.271.48.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.06.2018 14:00 AP.271.48.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.06.2018 12:57 AP.271.48.2018 Informacje z otwarcia ofert
30.05.2018 09:38 AP.271.48.2018 Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
30.05.2018 09:37 AP.271.48.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.05.2018 15:36 AP.271.48.2018 Zmieniony formularz ofertowy
28.05.2018 15:33 AP.271.48.2018 Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO)
21.05.2018 15:18 AP.271.48.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
21.05.2018 15:17 AP.271.48.2018 Ogłoszenie o zamówieniu