Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 14:39 AP.271.56.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.06.2018 11:54 AP.271.56.2018 Informacja o wyborze oferty
12.06.2018 11:46 AP.271.56.2018 Informacja z otwarcia ofert
29.05.2018 09:54 AP.271.56.2018 Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO)
29.05.2018 09:52 AP.271.56.2018 Nowy formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
25.05.2018 11:09 AP.271.56.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.05.2018 11:08 AP.271.56.2018 Ogłoszenie o zamówieniu