Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2018 13:12 AP.271.66.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.07.2018 09:25 AP.271.66.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.07.2018 14:39 AP.271.66.2018 Informacja z otwarcia ofert
18.06.2018 15:11 AP.271.66.2018 Modyfikacja SIWZ - zmiana formularza ofertowego (zał. 1)
15.06.2018 10:20 AP.271.66.2018 Modyfikacja SIWZ - zmiana wzoru umowy
13.06.2018 16:05 AP.271.66.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.06.2018 16:04 AP.271.66.2018 Ogłoszenie o zamówieniu