Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2018 09:34 AP.271.58.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
17.07.2018 13:45 AP.271.58.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania
12.07.2018 12:42 AP.271.58.2018 Informacja z otwarcia ofert
06.07.2018 12:15 AP.271.58.2018 Zapytanie nr 3 oraz odpowiedź
03.07.2018 11:27 AP.271.58.2018 Zapytanie nr 1 i 2 oraz odpowiedzi
02.07.2018 14:48 AP.271.58.2018 Pismo informujące o zmianie terminów
02.07.2018 14:45 AP.271.58.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14.06.2018 13:32 AP.271.58.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
14.06.2018 13:30 AP.271.58.2018 Ogłoszenie o zamówieniu