Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2018 11:34 AP.271.70.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)
25.07.2018 11:27 AP.271.70.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania
12.07.2018 12:24 AP.271.70.2018 Informacja z otwarcia ofert
04.07.2018 13:58 AP.271.70.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 3
04.07.2018 09:33 AP.271.70.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 1-2
04.07.2018 09:20 AP.271.70.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25.06.2018 12:09 AP.271.70.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.06.2018 12:07 AP.271.70.2018 Ogłoszenie o zamówieniu