Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2018 17:04 AP.271.73.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
24.07.2018 13:11 AP.271.73.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
19.07.2018 11:30 AP.271.73.2018 Info. z otwarcia ofert po poprawie omyłek rachunkowych
13.07.2018 11:46 AP.271.73.2018 Informacja z otwarcia ofert
11.07.2018 08:42 AP.271.73.2018 odpowiedź na zapytanie nr 2
10.07.2018 13:03 AP.271.73.2018 Odpowiedż na zapytanie. Zmiana terminu
10.07.2018 12:59 AP.271.73.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25.06.2018 13:16 AP.271.73.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.06.2018 13:13 AP.271.73.2018 Ogłoszenie o zamówieniu