Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2018 11:37 AP.271.82.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.08.2018 12:36 AP.271.82.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1
21.08.2018 10:58 AP.271.82.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.08.2018 12:32 AP.271.82.2018 Informacje z otwarcia ofert
31.07.2018 13:38 AP.271.82.2018 Zapytanie nr 5 do SIWZ i odpowiedzi
30.07.2018 14:50 AP.271.82.2018 Zapytania 2-4 i odpowiedzi
30.07.2018 14:49 AP.271.82.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
26.07.2018 13:58 AP.271.82.2018 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedź
26.07.2018 13:57 AP.271.82.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.07.2018 13:02 AP.271.82.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
20.07.2018 13:00 AP.271.82.2018 Ogłoszenie o zamówieniu