Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2018 09:41 AP.271.90.2018 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - unieważnieniu
14.09.2018 12:05 AP.271.90.2018 Zawiadomienie o unieważneniu postępowania
13.09.2018 12:45 AP.271.90.2018 Informacje z otwarcia ofert
06.09.2018 16:05 AP.271.90.2018 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
03.09.2018 09:43 AP.271.90.2018 Informacja dotycząca RODO
30.08.2018 17:15 AP.271.90.2018 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedź
29.08.2018 10:54 AP.271.90.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
29.08.2018 10:53 AP.271.90.2018 Ogłoszenie o zamówieniu