Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 15:16 AP.271.93.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.10.2018 15:07 AP.271.93.22018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.10.2018 12:26 AP.271.93.2018 Informacje z otwarcia ofert
01.10.2018 10:17 AP.271.93.2018 Modyfikacja treści SIWZ 2
28.09.2018 09:12 AP.271.93.2018 Modyfikacja treści SIWZ
26.09.2018 12:31 AP.271.93.2018 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
26.09.2018 12:30 AP.271.93.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
20.09.2018 16:45 AP.271.93.2018 Zmiana terminu składania ofert
20.09.2018 16:44 AP.271.93.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
12.09.2018 14:08 AP.271.93.2018 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
04.09.2018 13:09 AP.271.93.2018 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
04.09.2018 13:08 AP.271.93.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.09.2018 09:42 AP.271.93.2018 Informacja dotycząca RODO
30.08.2018 16:46 AP.271.93.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
30.08.2018 16:45 AP.271.93.2018 Ogłoszenie o zamówieniu