Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 14:10 AP.271.94.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
19.10.2018 12:51 AP.271.94.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
19.09.2018 14:57 AP.271.94.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.09.2018 13:02 AP.271.94.2018 Informacje z otwarcia ofert
06.09.2018 11:59 AP.271.94.2018 Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
06.09.2018 11:58 AP.271.94.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
31.08.2018 12:50 AP.271.94.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
31.08.2018 12:49 AP.271.94.2018 Ogłoszenie o zamówieniu