Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 09:31 AP.271.96.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.10.2018 14:40 AP.271.96.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
28.09.2018 12:26 AP.271.96.2018 Informacja z otwarcia ofert
26.09.2018 15:48 AP.271.96.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 2
18.09.2018 15:15 AP.271.96.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 1
18.09.2018 14:52 AP.271.96.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.09.2018 14:00 AP.271.96.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.09.2018 13:58 AP.271.96.2018 Ogłoszenie o zamówieniu