Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 14:42 AP.271.97.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.10.2018 12:50 AP.271.97.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
05.10.2018 13:35 AP.271.97.2018 Informacja z otwarcia ofert
17.09.2018 13:30 AP.271.97.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 1
17.09.2018 13:15 AP.271.97.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.09.2018 09:56 AP.271.97.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.09.2018 09:54 AP.271.97.2018 Ogłoszenie o zamówieniu