Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2018 10:06 AP.271.101.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.10.2018 12:30 AP.271.101.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.10.2018 12:17 AP.271.101.2018 Informacje z otwarcia ofert
01.10.2018 13:52 AP.271.101.2018 Zapytanie nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
24.09.2018 12:11 AP.271.101.2018 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
19.09.2018 13:15 AP.271.101.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
19.09.2018 13:14 AP.271.101.2018 Ogłoszenie o zamówieniu