Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 08:47 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (o unieważnieniu postępowania)
13.12.2018 09:14 AP.271.86.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
23.11.2018 10:28 AP.271.86.2018 Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy omyłki
09.11.2018 13:16 AP.271.86.2018 Informacja z otwarcia ofert
26.10.2018 10:23 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - opublikowane
24.10.2018 13:10 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - wysłane
24.10.2018 13:02 AP.271.86.2018 Modyfikacja treści SIWZ - 24.10.2018r
23.10.2018 15:31 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - opublikowane
18.10.2018 16:23 AP.271.86.2018 Zapytanie 1
18.10.2018 16:17 AP.271.86.2018 Zapytanie 2 (pyt 2-4) + zmiana SIWZ
18.10.2018 16:14 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - wysłane
15.10.2018 10:31 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
11.10.2018 17:23 AP.271.86.2018 Zapytanie 2 (pyt 1) - zmiana terminu
11.10.2018 17:18 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
21.09.2018 10:08 AP.271.86.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
21.09.2018 10:05 AP.271.86.2018 Ogłoszenie o zamówieniu