Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2018 10:50 AP.271.105.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.11.2018 13:31 AP.271.105.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.11.2018 12:25 AP.271.105.2018 Informacja z otwarcia ofert
25.10.2018 09:30 AP.271.105.2018 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
23.10.2018 09:54 AP.271.105.2018 Zmiana SIWZ
15.10.2018 15:43 AP.271.105.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.10.2018 15:41 AP.271.105.2018 Ogłoszenie o zamówieniu