Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 12:27 AP.271.107.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.11.2018 10:47 AP.271.107.2018 Informacja o wyborze oferty
13.11.2018 12:13 AP.271.107.2018 Informacja z otwarcia ofert
26.10.2018 10:07 AP.271.107.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.10.2018 10:05 AP.271.107.2018 Ogłoszenie o zamówieniu