Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2018 09:57 AP.271.109.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.11.2018 11:19 AP.271.109.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.11.2018 14:26 AP.271.109.2018 Informacje z otwarcia ofert
02.11.2018 13:51 AP.271.109.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
02.11.2018 13:49 AP.271.109.2018 Zapytanie 1 (odpowiedzi) - zmiana terminu
26.10.2018 12:28 AP.271.109.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.10.2018 12:27 AP.271.109.2018 Ogłoszenie o zamówieniu