Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2019 09:59 EK.524.2.20.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2019 14:29 EK.524.2.22.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 60-lecia Rudy Śląskiej – bieg sztafetowy dzieci szkół podstawowych na dystansie 60 km” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2019 14:24 EK.524.2.21.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników zrzeszonych w klubie w zawodach sportowych na terenie kraju” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 13:48 EK.524.2.18.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 12:22 EK.524.2.15.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie w piłce nożnej w 2019” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Grunwlad” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 09:51 EK.524.2.16.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 09:46 EK.524.2.17.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 17:24 EK.524.2.14.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży – najem obiektu niezbędnego do szkolenia” złożona przez Klub Sportowy „Rugby” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 17:21 EK.524.2.13.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach sportowych i organizacja rozgrywek sportowych w piłce ręcznej” złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 15:12 EK.524.2.8.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – utrzymanie bazy” złożona przez Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:45 EK.524.2.11.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
17.01.2019 13:38 EK.524.2.10.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:32 EK.524.2.9.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:27 EK.524.2.12.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w piłce siatkowej” złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.01.2019 08:58 EK.524.2.7.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Górniczy Klub Sportowy Wawel Wirek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
16.01.2019 08:44 EK.524.2.6.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn SRS Gwiazda w rozgrywkach ligowych oraz turniejach" złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczneog i o wolontariacie
16.01.2019 08:39 EK.524.2.5.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w turniejach piłkarskich" złożona przez Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.01.2019 08:33 EK.524.2.4.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "I Halowe Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie" złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
14.01.2019 15:27 EK.524.2.3.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział 4 zespołów grup młodzieżowych w cyklu turniejów z zespołami młodzieżowymi z Czech" złożona przez Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
14.01.2019 11:43 EK.524.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
10.01.2019 14:11 EK.524.2.1.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie i udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce w 2019 roku" złożona przez Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.01.2019 14:03 EK.524.2.2.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w koszykówce i zapasach" złożona przez Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.01.2019 15:18 EZ.8141.2.1.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką"
21.12.2018 13:49 ZOP.0901.450.2018.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska"
21.12.2018 13:43 ZOP.0901.450.2018.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych
21.12.2018 13:37 ZOP.0901.450.2018.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą" Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia - osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia"
21.12.2018 13:31 ZOP.0901.450.2018.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na relaizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą " Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychnicznymi w miejscu zamieszkania"
19.12.2018 12:09 ZOP.0901.447.2018.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (...) pod nazwą "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
27.11.2018 16:30 EK.524.1.3.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
22.11.2018 13:29 EZ.8141.2.6.2018 Ogłoszenie o otwartym ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom
22.11.2018 12:59 ZOP.0901.349.2018.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównynia szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić:
22.11.2018 12:48 ZOP.0901.349.2018.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia - osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia"
22.11.2018 12:41 ZOP.0901.349.2018.BM Ogłoszeie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
22.11.2018 12:34 ZOP.0901.349.2018.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
22.11.2018 12:26 ZOP.0901.349.2018BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska"
21.11.2018 14:51 EZ.8141.2.5.2018 Ogłoszenie o otwartym ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -Działalność Klubów Młodzieżowych
14.11.2018 17:03 EZ.8122.1.2018 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”