Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2019 15:09 AP.271.117.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.01.2019 14:25 AP.271.117.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.12.2018 12:22 AP.271.117.2018 Informacja z otwarcia ofert
14.12.2018 11:05 AP.271.117.2018 Zapytanie nr 1 + odpowiedź
07.12.2018 12:21 AP.271.117.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.12.2018 12:18 AP.271.117.2018 Ogłoszenie o zamówieniu