Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2019 09:32 AP.271.119.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.01.2019 14:02 AP.271.119.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.12.2018 13:47 AP.271.119.2018 Informacja z otwarcia ofert
11.12.2018 15:32 AP.271.119.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
11.12.2018 15:31 AP.271.119.2018 Ogłoszenie o zamówieniu