Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2019 10:10 AP.271.123.2018 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.01.2019 14:38 AP.271.123.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
03.01.2019 12:10 AP.271.123.2018 Informacja z otwarcia ofert
12.12.2018 10:30 AP.271.123.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.12.2018 10:28 AP.271.123.2018 Ogłoszenie o zamówieniu