Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2019 13:18 AP.271.115.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01.02.2019 13:09 AP.271.115.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11.01.2019 13:23 AP.271.115.2018 Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
07.01.2019 12:22 AP.271.115.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 3
07.01.2019 12:17 AP.271.115.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
28.12.2018 12:21 AP.271.115.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2
28.12.2018 12:14 AP.271.115.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.12.2018 09:41 AP.271.115.2018 Dodatkowe dokumenty do prowadzonego postępowania
18.12.2018 09:31 AP.271.115.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
18.12.2018 09:29 AP.271.115.2018 Ogłoszenie o zamówieniu