Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 08:09 AU.6740.599.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.12.2019 r. w sprawie odwołania od decyzji nr 731-19/O z dnia 22.11.2019 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Inwestorowi MGSM „PERSPEKTYWA” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147 (...)
16.12.2019 12:41 IFVIIIa.7570.12.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (...)
12.12.2019 11:08 AM.6640.1.1028.2019 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
12.12.2019 10:54 AM.6640.1.1028.2019 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności w celu wznowienia znaków/wyznaczennia punktów granicznych dla działki nr 766
10.12.2019 08:12 AU.6740.540.2019 Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy ul. Wincentego Janasa
09.12.2019 11:11 KGR.6833.2.29.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
06.12.2019 09:10 IFVIIIa.7570.12.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (...)
29.11.2019 09:25 AGR.6833.2.6.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania (...)
29.11.2019 09:19 KGR.6833.2.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego (...)
27.11.2019 08:54 AU.6740.703.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.703.2019 w sprawie wydanej w dniu 25.11.2019 r. decyzji nr 735-19 o pozwoleniu na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Międzyblokowej (...)
26.11.2019 08:22 AU.6740.599.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.11.2019 r. w sprawie wydanej w dniu 22.11.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 731-19/O o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Chełmońskiego i Dunikowskiego w Rudzie Śląskiej (...)
21.11.2019 16:32 PK.7013.02.2016 Decyzja w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 12 grudnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej"
21.11.2019 14:52 IFVIIIa.7570.12.13.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość powstałą z podziału działki nr 681/155 w związku z „Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
20.11.2019 14:50 IFVIIIa.7570.12.91.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4556/119, położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś powstałą z podziału działki nr 4152/186 w związku z „Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
20.11.2019 14:45 IFVIIIa.7570.12.88.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4616/291 i 4615/291, położone w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś powstałą z podziału działki nr 1934/291 w związku z „Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
20.11.2019 14:40 IFVIIIa.7570.12.81.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4532/186, położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś powstałą z podziału działki nr 2201/186 w związku z „Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
20.11.2019 09:07 AU.6740.540.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu 15.11.2019 r. decyzji nr 712-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej” (...)
18.11.2019 12:59 AU.6730.1.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 2-19 z dnia 15.11.2019 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek o funkcji usługowej – „Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe” (...)
14.11.2019 08:12 IFVIIIa.7570.12..77.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4518/183 i 1811/183 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś powstałą z podziału działki nr 1812/183 w związku z „Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
14.11.2019 08:08 IFVIIIa.7570.12..82.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4530/186 położoną w Rudzie Śl. w obrębie Nowa Wieś powstałą z podziału działki nr 2202/186 w związku z "Budową trasy N-S od ul. Kokota do połączeia z autostradą A4 w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej
30.10.2019 10:08 AU.6740.539.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.10.2019 r. w sprawie odwołania od decyzji nr 614-19 z dnia 18.09.2019 r., dotyczące udzielenia inwestorowi – spółce CPR Inwestor S.A., z siedzibą w Katowicach przy alei Roździeńskiego 188, pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...)
21.10.2019 08:58 KGR.6833.2.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
16.10.2019 08:29 AU.6740.540.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 11.10.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej” (...)
15.10.2019 08:59 KGR.6833.2.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
15.10.2019 08:51 AGR.6833.2.6.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska 8/16 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
11.10.2019 11:27 AM.6640.1.946.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Oświęcimskiej 171A.
08.10.2019 09:23 K-RD.5140.90.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu fortyfikacji Obszaru Warownego Śląsk – Punktu Oporu „Radoszowy”.
03.10.2019 08:40 KGR.6833.2.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
01.10.2019 14:28 K-RD.5140.89.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu fortyfikacji Obszaru Warownego Śląsk - Punkt Oporu "Godula"
30.09.2019 11:54 K-RD.5140.86.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego dawnego schronu bojowego Punktu oporu "Wzgórze 319" w miejscowości Ruda Śląska (gm. Ruda Śląska, Miasto na prawach powiatu) w rejonie ul. Cynkowej na działce nr 519 KW 8626
30.09.2019 11:36 K-RD.5140.87.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego dawnego schronu bojowego Punktu oporu "Wzgórze 319" w miejscowości Ruda Śląska (gm. Ruda Śląska, Miasto na prawach powiatu) w rejonie ul. 1 Maja na działce nr 498 KW 8626
23.09.2019 09:48 AU.6740.539.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2019 r. w sprawie wydanej w dniu 18.09.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 614-19 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych N1-N2, N3-N4, M z przyłączami (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczne oraz elektryczne) – osiedle „Kolonia Minerwy”, przy ulicy Wiktora Brańskiego i Porębskiej w Rudzie Śląskiej (...)
05.09.2019 08:12 KD.7013.025.2015.BW Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 15/2019 z dnia 28.08.2019 r. (znak: IFXIII.7820.19.2019) dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin” (...)
04.09.2019 09:49 AGR.6833.2.5.2012 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
04.09.2019 09:43 AGR.6833.2.12.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
30.08.2019 13:17 AZ.415.1.2019 Obwieszczenie w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”
30.08.2019 08:54 KGR.6833.2.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
30.08.2019 08:48 AGR.6833.2.6.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
30.08.2019 08:09 AU.6740.458.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.458.2019 w sprawie wydanej w dniu 26.08.2019 r. decyzji nr 558-19 o pozwoleniu na budowę sieci kablowej średniego napięcia 6kV w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym
28.08.2019 08:14 AU.6740.368.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydanej w dniu 16.08.2019 r. decyzji nr 544-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej Halembie, obejmująca budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę zjazdów, słupów i kabli energetycznych, sieci teletechnicznej oraz rowów odwadniających, na nieruchomościach (...)
27.08.2019 12:09 KGR.6833.2.40.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2019 r. nr KGR.6833.2.40.2017 w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
27.08.2019 08:26 KGR.6833.2.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Miasto Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
19.08.2019 10:58 AU.6733.1.2019 obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji nr 1-19 z dnia 14.08.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 6,7 m³ oraz przyłączem gazowym dla budynku „Stacja Biblioteka”, na działce o ozn. geod. 1034/5, położonej przy ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej – Chebziu
06.08.2019 13:16 AM.6640.1.609.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie skrzyżowania ulicy Bytomskiej z ulicą Stromą działka geodezyjna o numerze 465/158 obręb 004, Orzegów
02.08.2019 12:20 AU.6740.393.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu z dnia 30.07.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 500-19 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Ludwika Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej – Orzegowie (...)
02.08.2019 08:40 AU.6740.593.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.1.2019 z dnia 19 lipca 2019 r., w sprawie odwołania wniesionego od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 listopada 2018 r., nr 734-18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej, sprostowanej postanowieniem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: AU.6740.593.2018
31.07.2019 08:44 AU.6740.186.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu z dnia 23.07.2019 r. decyzji nr 477-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości – rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej wraz z budową zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (...)
29.07.2019 08:34 AU.6740.354.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu 25.07.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 490-19 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulic: Edmunda Kokota i Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (...)
23.07.2019 10:15 AGR.6833.2.12.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą: "Rozbudowa ul. Władysława Jagiełly i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
23.07.2019 10:02 AGN.6833.2.5.2012 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej - "Przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I,II,II) - drogi klasy D w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

1 2 3 następna