Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2019 09:19 KO.6341.24.2019 KO.6341.24.2019 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Mikos, pełnomocnika JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, zawarty w piśmie z dnia 14 marca 2019 r. znak 2019/03/152, uzupełniony przy piśmie z dnia 12 czerwca 2019 r. znak 2019/06/40 postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne (...)
15.07.2019 08:14 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z prośbą o wyłączenie Organu z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
08.07.2019 12:25 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”- zawiadomienie stron (...)
04.07.2019 16:43 KO.6220.1.27.2018 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
04.07.2019 16:33 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Postanowienia z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
01.07.2019 10:21 KO.6341.22.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: „Zlewnia Barbara – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
24.06.2019 08:36 KO.6220.1.12.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
24.06.2019 08:31 KO.6220.1.57.2016 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 7 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
24.06.2019 08:26 KO.6220.1.57.2016 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32 (...)
24.06.2019 08:21 KO.6220.1.11.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
24.06.2019 08:11 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowi Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
13.06.2019 13:47 KO.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.9.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.9.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych, myjni ręcznej – na 3 stanowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej w Pyskowicach (...)
10.06.2019 08:03 KO.602.1.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 czerwca 2019 r. znak KO.6223.1.2012 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32
06.06.2019 08:15 KO.6220.1.13.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 dot. odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej (...)
06.06.2019 08:10 KO.6220.1.7.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo – socjalnymi z towarzyszącą infrastrukturą (...)
05.06.2019 08:36 KO.6341.21.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego – 4 skrzynek typu Stombox dla oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 3135/249 obręb 0005 Bielszowice w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 76
09.05.2019 11:18 KO.6220.1.38.2017 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
09.05.2019 11:12 KO.6220.1.38.2017 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
09.05.2019 11:05 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 maja 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
06.05.2019 08:57 KO.6341.18.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na zarurowaniu odcinka rowu (...)
30.04.2019 13:34 KO.6140.1.3.2019 Informacja Śląskiej Izby Rolniczej o odbywających się w dniu 28 lipca 2019 r. wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
26.04.2019 07:53 KO.6220.1.20.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak WOOŚ.420.55.2019.MP.2 o wydaniu postanowienia z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak OŚ.420.55.MP.1 dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem w dniu 12 grudnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”
25.04.2019 08:04 KO.6220.1.10.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2019 z 18 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 zmieniającej Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2018 r. z 12 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.10.2018, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa hali magazynowo – produkcyjno – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej (...)
24.04.2019 07:57 KO.6151.4.2019 Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
19.04.2019 09:19 KO.6251.1.2013 Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
15.04.2019 10:35 KO.6341.17.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Bytomki (...)
15.04.2019 10:29 KO.6341.16.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych (technologicznych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej samoobsługowej myjni samochodowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej
12.04.2019 12:55 KO.6341.15.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w rejonie „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej - wylot do rzeki Czarniawki.
11.04.2019 17:13 KO.6341.14.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
05.04.2019 10:52 KO.6220.1.15.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2019 r. znak WOOŚ.420.41.2019.MP.2 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Odcinka Trasy N – S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej”
29.03.2019 08:30 KO.6220.1.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.3.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
29.03.2019 08:27 KO.6220.1.8.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
29.03.2019 08:24 KO.6220.1.52.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2019 z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szyb Walenty (...)
22.03.2019 08:14 KO.6341.13.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
22.03.2019 08:08 KO.6341.12.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Euro-Locks Sp. z o.o., 41-708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
21.03.2019 08:05 KO.6341.11.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5, działającej przez Pełnomocnika – Pana Artura Szymańczyk z Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski 65-155 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
20.03.2019 08:11 KO.6341.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej (...)
18.03.2019 09:36 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
15.03.2019 08:05 KO.6341.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (...)
13.03.2019 11:41 KO.6235.2.2019 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ruda Śląska w 2019 roku z posesji będących własnością osób fizycznych
13.03.2019 09:51 KO.6220.1.4.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia n. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania (...)
13.03.2019 09:46 KO.6220.1.4.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (...)
13.03.2019 09:31 KO.6220.1.4.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2019 z dnia 11 marca 2019 r. znak KO.6220.1.4.2019 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
08.03.2019 08:09 KO.6220.1.1.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z 5 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilania urządzeń kremacyjnych (pieców) – 2 zbiorniki podziemne (...)
07.03.2019 08:25 KO.6341.08.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Budlux Prime Sp. z o.o., 40-147 Katowice, ul. Prof. J. Mikusińskiego 14a/27, działającego przez Pełnomocnika– Pana Eugeniusza Kurpas z Usługi Projektowo-Budowlane inż. Eugeniusz Kurpas, 44-177 Chudów, ul. Osiedle 6 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego (...)
05.03.2019 08:24 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
01.03.2019 10:33 KO.6341.07.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu Ronda Solidarności w Rudzie Śląskiej (...)
27.02.2019 08:19 KO.6220.1.49.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.49.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 2/2019 z 21 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.49.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN500 od EC „Mikołaj” do drogi N-S - etap II”, zlokalizowanego w rejonie ul. Noworudzkiej (...)
27.02.2019 08:14 KO.6220.1.33.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.33.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2019 z 21 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.33.2016 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (...)
21.02.2019 11:44 KO.6251.1.2013 Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12 lutego 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 22/2019) dot. zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu sklepu „Intermarche” w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13

1 2 następna