Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 08:43 ALM.7140.3.8.2019 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
15.04.2019 08:34 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
15.04.2019 08:31 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
15.04.2019 08:27 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja – Brzechwy , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe
15.04.2019 08:25 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność usługowo – produkcyjno – składową
15.04.2019 08:23 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
15.04.2019 08:00 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie Jerzy Ziętka - Konstantego Latki, która zostanie oddana w dzierżawę i w najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże wolnostojące
15.04.2019 07:57 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Jana Styczyńskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
15.04.2019 07:49 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy 1-go Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne
15.04.2019 07:46 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowe/gastronomiczne
09.04.2019 08:07 MPGM TBS EE/26/MS/2019 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami murowanymi przy ul. Powstańców w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
09.04.2019 08:02 MPGM TBS EE/25/MS/2019 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Bielszowice
08.04.2019 08:48 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Chmielnej
08.04.2019 08:46 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Chmielnej
08.04.2019 08:43 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking w rej. ulicy Krańcowej
08.04.2019 08:40 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Poligonowej
08.04.2019 08:37 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Pasiecznej
05.04.2019 09:10 MPGM TBS EE/27/SA/2019 Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. Niedurnego 36
04.04.2019 09:47 ALM.7140.3.7.2019 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
04.04.2019 08:32 MPGM TBS EE/24/BB/2019 Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ulicy Czarnoleśna
03.04.2019 08:30 MPGM TBS EE/23/SA/2019 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi w rejonie ul. J.Słowackiego - A. Kempnego na m-c kwiecień br.
03.04.2019 08:26 MPGM TBS EE/22/SA/2019 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c kwiecień br.
03.04.2019 08:23 MPGM TBS EE/21/SA/2019 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c kwiecień br.
03.04.2019 08:20 MPGM TBS EE/20/SA/2019 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c kwiecień br.
01.04.2019 08:34 ALM.7140.3.4.2019 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
27.03.2019 08:56 MPGM TBS EE/19/MS/2019 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. 1-go Maja 270 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek
27.03.2019 08:18 MPGM TBS EE/18/BB/2019 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi na terenie miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
25.03.2019 08:20 AGA.6845.23.42.2012 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne nr 14, 19, 5, 38, 39, 3,6 położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (działka nr 2653)
25.03.2019 08:13 AGA.6845.23.1.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy (działka nr 4642/219)
20.03.2019 08:26 MPGM TBS EE/17/BW/2019 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę przy ul. Magnolii (ogródki rekreacyjne)
20.03.2019 08:22 MPGM TBS EE/16/BW/2019 Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. PCK (placyk gospodarczy)
20.03.2019 08:17 MPGM TBS EE/15/BB/2019 Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ulicy Lwa Tołstoja
18.03.2019 08:42 MOSIR.2501.52.2018 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
18.03.2019 08:33 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Zamenhofa, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy
18.03.2019 08:31 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Solidarności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
18.03.2019 08:29 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod studnię głębinową i drogę dojazdową
11.03.2019 08:09 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz czterech nieruchomości w rejonie ulicy Zamenhofa i Międzyblokowej , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania
07.03.2019 10:45 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy polowe w rej. ulicy Grobli Kolejowej
07.03.2019 10:39 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Radoszowskiej
07.03.2019 10:32 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ulicy Kalinowej
07.03.2019 10:26 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking oraz pomieszczenie gospodarcze w rej. ulicy Kalinowej
07.03.2019 10:18 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Długiej
07.03.2019 10:13 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
07.03.2019 10:05 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Poligonowej
07.03.2019 10:00 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne w rej. ulicy Piłsudskiego
07.03.2019 09:53 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Górnej
07.03.2019 09:41 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Górnej
07.03.2019 09:34 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Tunkla
07.03.2019 09:29 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Ks. Tunkla
07.03.2019 09:21 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na odzież używaną na terenie Miasta Ruda Śląska

1 2 3 następna