Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2020 09:30 EZ.8030.3.15.2020 Uproszczona oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” na realizację zadania publicznego pn. „Tylko razem damy radę” złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2020 11:55 EZ.8030.3.13.2020 Uproszczona oferta Stowarzyszenia „Otwarte Serca” na realizację zadania publicznego - „Organizacja zajęć sportowych i prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (...)"
08.10.2020 11:53 EK.524.1.62.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Górniczy Klub Sportowy „URANIA” Ruda Śląska pn. „Organizacja i udział w turnieju młodzieżowym w piłce nożnej”
08.10.2020 09:32 EZ.8030.3.15.2020 Uproszczona oferta Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi, świadomi sportowcy – zdrowo podążają do celu. Elektroniczny poradnik. Dla dzieci przez dzieci”
06.10.2020 11:30 EZ.8030.3.14.2020 Uproszczona oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. „Bieg po zdrowie” złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
01.10.2020 17:20 EZ.524.3.2.2020 Uproszczona oferta Związku Górnośląskiego Koło Kochłowice na realizację zadania publicznego pn. „Pielęgnowanie rudzkiego folkloru” złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.10.2020 08:35 EZ.1431.8.2020 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej pn. „Pomoc strażaka dla dzieciaka” złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 14:14 EK.524.1.52.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Lekkoatletyczne „POGOŃ” Ruda Śląska p/n: „Udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce w 2020 roku” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 14:11 EK.524.1.50.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzki Klub Kyokushin Karate p/n: „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin w 2020 roku” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 13:28 EK.524.1.57.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego oraz uczestnictwo w zawodach sportowych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 13:21 EK.524.1.58.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Piłkarskie „JASTRZĄB” Bielszowice p/n: „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 13:19 EK.524.1.60.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS „FLORET” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.09.2020 08:26 EZ.8030.3.6.2020 Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK przy KWK „Ruda” Ruch „Pokój” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska – zdrowy tryb życia”
30.09.2020 08:23 EZ.8030.3.7.2020 Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Krew – lek nie do zastąpienia”, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 13:55 EK.524.1.53.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie p/n: „Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 13:52 EK.524.1.55.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Szkółkę Rekreacyjno-Sportową ORLIK Ruda Śląska p/n: „Podniesienie jakości szkolenia sportowego dzieci i młodzieży SRS Orlik Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:36 EZ.8030.3.8.2020 Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Rehabilitacja podstawowa i społeczna osób z wadą wzroku” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:30 EZ.8030.3.5.2020 Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Zdrowie na duszy i ciele” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:27 EZ.8030.3.4.2020 Oferta Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Św. Jana Pawła II na realizację zadania pn. „Dostarczenie urządzeń mobilnych do obsługi wizyt domowych u pacjentów hospicjum” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:24 EZ.8030.3.3.2020 Oferta Stowarzyszenia HDK RP Klub im. H. Dunanta na realizację zadania pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:20 EZ.8030.3.2.2020 Oferta Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:17 EZ.8030.3.1.2020 Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba” na realizację zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.09.2020 08:11 EZ.8141.8.1.2020 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „Pogotowie Rodzinne – Pomoc Rodzinom w Kryzysie" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 13:09 EK.524.1.44.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Szkołę Mistrzostwa Sportowego p/n: "Udział drużyn Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w rozgrywkach ligowych" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:58 EK.524.1.61.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ŚLĄSK” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:55 EK.524.1.49.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Tenisowy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, utrzymanie bazy na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:50 EK.524.1.45.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „GWIAZDA” Ruda Śląska p/n: „Udział w rozgrywkach ligowych zespołów młodzieżowych
25.09.2020 12:45 EK.524.1.56.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Miejskim Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska p/n: „Szkolenie dzieci i młodzieży w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:41 EK.524.1.48.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „ZGODA” Ruda Śląska - Bielszowice p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:39 EK.524.1.46.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska p/n: „Szkolenie sportowe koszykarzy, koszykarek i zapaśników w Klubie Sportowym Pogoń Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:35 EK.524.1.51.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „HALEMBA” p/n: „Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z KPKS Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:32 EK.524.1.59.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Ciężarowy Klub Sportowy „SLAVIA” w Rudzie Śląskiej p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, w tym utrzymanie bazy” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.09.2020 16:44 EK.524.1.54.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska p/n: „Udział w rozgrywkach młodzieżowych w piłce ręcznej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 13:00 EK.524.1.43.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Wawel - Wirek” p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 12:53 EK.524.1.47.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży - utrzymanie bazy na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.09.2020 08:19 EK.524.1.42.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Zapaśniczy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska p/n: „Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach, zawodników i zawodniczek grup młodzieżowych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.03.2020 11:37 EK.524.1.41.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzki Klub Sportowy „Mat” Ruda Śląska pn. „Udział dzieci i młodzieży w turniejach szachowych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.03.2020 14:23 EK.524.1.32.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska pn. „Wynagrodzenia dla trenerów SPR Grunwald Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.03.2020 12:57 EK.524.1.34.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Modelarski Klub Sportowy „GWAREK” p/n: „Organizacja XXVI Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.03.2020 15:37 EK.524.1.39.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ŚLĄSK” p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w boksie” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.03.2020 10:53 ZOP.0901.56.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020”
10.03.2020 10:28 EK.524.1.38.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „Slavia”
03.03.2020 13:29 EK.524.1.37.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie p/n: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.03.2020 09:39 EK.524.1.40.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez GKS „Wawel Wirek” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.03.2020 09:30 EK.524.1.35.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska p/n: „Prowadzenie zajęć specjalistycznych hokeja na lodzie” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 13:12 EK.524.1.33.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona Górniczy Klub Sportowy „Urania” Ruda Śląska pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej w GKS Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 09:46 EK.524.1.26.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska pn. „Udział drużyn dziecięcych i młodzieżowych w zawodach rugby” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 09:43 EK.524.1.33.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba pn. „Udział w Mistrzostwach Świata Genewa” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.02.2020 09:50 EK.524.1.31.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska pn. „Szkolenie grup młodzieżowych, udział we współzawodnictwie sportowym w 2020 roku” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.02.2020 09:14 ZOP.0901.43.2020.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020"

1 2 3 następna