Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2020 08:17 MPGM TBS EE/13/MM/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garaż blaszany przy ul. Solskiego Szyb Czesław w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów
21.02.2020 08:15 MPGM TBS EE/12/MM/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garaże blaszane przy ul. Szyb Zofii w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów
20.02.2020 09:05 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący oraz drogę dojazdową w rej. ul. Jana III Sobieskiego.
20.02.2020 09:02 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże
20.02.2020 08:59 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rej. ul. Bankowej
20.02.2020 08:51 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wiktora Bujoczka
20.02.2020 08:49 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod części 3 garaży murowanych w kompleksie oraz pomieszczenie gospodarcze w rej. ul. Przy Kolei
20.02.2020 08:47 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy w rej. ul. Jana Gierałtowskiego
20.02.2020 08:42 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Kędzierzyńskiej - Przy Kolei
20.02.2020 08:39 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w rej. ul. Czesława Miłosza
18.02.2020 09:14 KGR.6844.1.2.2020 Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza - zawarcie umowy użyczenia z I Liceum Ogólnokształącym, nieruchomość zabudowa (...)
17.02.2020 10:56 KGR.6844.1.4.2020 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, położonej przy ul. Ks. L. Tunkla 147B w Rudzie Śląskiej, która zostanie użyczona na czas nieoznaczony Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej na cele statutowe
17.02.2020 10:10 ALM.7140.3.21.2019 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
17.02.2020 09:59 ALM.7140.3.20.2019 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
12.02.2020 08:15 MPGM TBS EE/11/MS/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. Jana Dobrego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
12.02.2020 08:11 MPGM TBS EE/10/SA/2020 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c luty br.
12.02.2020 08:09 MPGM TBS EE/9/SA/2020 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c luty br.
12.02.2020 08:07 MPGM TBS EE/8/SA/2020 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska na m-c marzec br.
11.02.2020 09:52 ALM.7140.3.3.2020 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
07.02.2020 09:41 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Kossaka
07.02.2020 09:39 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Żurawiej
07.02.2020 09:37 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Ułańskiej
07.02.2020 09:35 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Śląskiej
07.02.2020 09:32 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod parking w rejonie ul. Solnej
07.02.2020 08:43 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Radoszowskiej
07.02.2020 08:38 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Handlowej
07.02.2020 08:36 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Długa – Szyb Paweł
07.02.2020 08:32 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rejonie ul. Jasnej
07.02.2020 08:31 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Górnej
07.02.2020 08:29 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Powstańców Śląskich – Albina Kowaczka
07.02.2020 08:26 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Husarskiej
07.02.2020 08:24 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Malinowej
07.02.2020 08:21 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo –magazynową w rejonie ul. Wyzwolenia
07.02.2020 08:19 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaże wolnostojące w rejonie ul. Katowickiej
07.02.2020 08:17 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ul. Jagiełły
06.02.2020 16:26 AGR.6844.1.14.2014 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, położonej przy ul. Czarnoleśnej 12 w Rudzie Śląskiej, która zostanie użyczona na czas oznaczony do czasu ustanowienia trwałego zarządu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej na cele statutowe
05.02.2020 08:46 PGA.6850.1.6.2013 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w użyczenie w celu poprawy warunków komunikacyjnych w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka w Rudzie Śląskiej
04.02.2020 08:34 KGR.6844.1.3.2020 wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Oświęcimskiej 90 przeznaczonej do oddania w użyczenie III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 90 i Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 7
03.02.2020 08:19 MPGM TBS EE/7/MM/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejący garaż murowany przy ul. Stara- Tylna w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów
03.02.2020 08:13 MPGM TBS EE/6/SA/2020 Wykaz nieruchomości do oddania w najem (teren) przy ul. Solidarności
23.01.2020 14:32 KGR.6844.1.5.2014 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, położonej przy ul. Jesionowej w Rudzie Śląskiej, która zostanie użyczona na czas nieokreślony Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej na cele statutowe
23.01.2020 11:42 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe w rejonie ul. 1 Maja
23.01.2020 11:40 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane w kompleksach rejonie ul. Kopalnia Karol
23.01.2020 11:39 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rejonie ul. M. Smoluchowskiego
23.01.2020 11:37 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie w celu zadbania o stan schronu bojowego 42A w rejonie ul. E. Orzeszkowej
23.01.2020 11:35 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Wrzosowej
23.01.2020 11:24 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Kuźników
23.01.2020 08:59 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wiktora Bujoczka
23.01.2020 08:57 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod części 3 garaży murowanych w kompleksie oraz pomieszczenie gospodarcze w rej. ul. Przy Kolei
23.01.2020 08:55 KGA.6871.1.7.2019 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy w rej. ul. Jana Gierałtowskiego

1 2 następna