Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2020 08:25 KGN.6871.1.57.2019 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.10.2020 08:19 KGR.6840.7.13.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Starej stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 985/48 o powierzchni 216 m2, zapisanej na karcie mapy 3, obręb Orzegów, KW GL1S/00020208/2, przeznaczonej do sprzedania w trybie bezprzetargowym (...)
21.10.2020 08:14 KGN.6871.1.7.2018 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Sikorek, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.10.2020 08:52 KGN.6871.1.000065.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego (działki nr 1494/43 i 1498/107), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.10.2020 08:44 KGN.6871.1.000011.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej (działki nr 1445/24, 1446/24), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.10.2020 08:39 AGN.6871.1.000056.2015 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż sześciu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
07.10.2020 12:33 KGN.6871.1.62.2019 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5097/318, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka
05.10.2020 15:08 KGR.6840.1.6.2020 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowice przy ulicy Sudeckiej przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobą fizyczną
30.09.2020 08:18 KGN.6871.1.000031.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 3763/218, położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Mieszka I, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
30.09.2020 08:09 KGN.6871.1.000011.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
23.09.2020 08:23 KGN.6871.1.000010.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
23.09.2020 08:20 KGN.6871.1.000003.2020 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
16.09.2020 08:30 KGN.6871.1.000008.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 974/19, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Klary, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.09.2020 09:34 KGN.6871.1.000108.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 734 m2, oznaczone numerami geod.: 5055/321, 5062/4083 i 5049/323, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
09.09.2020 09:26 KGN.6871.1.000088.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 624 m2, oznaczone numerami geod. 5075/319 i 5082/319, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
09.09.2020 09:20 KGN.6871.1.000101.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 714 m2, oznaczone numerami geod. 5073/319 i 5065/4083, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
09.09.2020 09:10 KGN.6871.1.000098.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 587 m2, oznaczone numerami geod. 5091/318 i 5081/319, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka
09.09.2020 09:02 KGN.6871.1.000099.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 717 m2, oznaczone numerami geod. 5068/319 i 5077/319, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
09.09.2020 08:56 KGN.6871.1.000106.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 624 m2, oznaczone numerami geod. 5072/319 i 5080/319, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
09.09.2020 08:29 KGN.6871.1.000007.2019 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Rencistów, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
09.09.2020 08:20 KGN.6871.1.000025.2018 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Jana Kasprowicza 36
08.09.2020 09:18 KGN.6871.1.74.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej (działki nr 2404/29), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.09.2020 09:10 KGN.6871.1.74.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej (działki nr 2403/29), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.09.2020 09:05 KGN.6871.1.74.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej (działki nr 2402/29), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.09.2020 08:38 KGN.6871.2.000002.2016 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
03.09.2020 13:13 KGN.6871.1.14.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia (działki nr 1238/27), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę
02.09.2020 10:14 KGN.6871.1.000089.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 606 m2, oznaczone numerami geod. 5093/318 i 5084/319, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
02.09.2020 10:07 KGN.6871.1.000096.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 744 m2, oznaczone numerami geod. 5053/321 i 5059/4083, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
02.09.2020 10:03 KGN.6871.1.000095.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 723 m2, oznaczone numerami geod. 5067/319 i 5060/4083, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
02.09.2020 09:59 KGN.6871.1.000100.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 710 m2, oznaczone numerami geod. 5078/319 i 5088/318, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
02.09.2020 09:56 KGN.6871.1.000097.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 708 m2, oznaczone numerami geod. 5070/319 i 5063/4083, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
02.09.2020 09:27 KGN.6871.1.000107.2020 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej pow. 738 m2, oznaczone numerami geod.: 5056/321, 5064/4083 i 5050/323, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
26.08.2020 10:38 KGN.6871.1.000122.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
21.08.2020 13:02 KGN.6871.1.000065.2019 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.08.2020 08:11 KGN.6871.1.000011.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej (działki nr 1445/24, 1446/24), która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
19.08.2020 09:44 KGN.6871.1.000079.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące całość gospodarczą (...)
19.08.2020 09:39 KGN.6871.1.000090.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5083/319, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 09:34 KGN.6871.1.000104.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5089/318, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 09:27 KGN.6871.1.000102.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5071/319, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 09:18 KGN.6871.1.000105.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5074/319, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 09:13 KGN.6871.1.000103.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5092/318, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 09:06 KGN.6871.1.000083.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5086/319, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:59 KGN.6871.1.000084.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5058/321, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:54 KGN.6871.1.000081.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5052/323, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:42 KGN.6871.1.000085.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5047/323, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:37 KGN.6871.1.000086.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5045/323, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:33 KGN.6871.1.000080.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5044/323, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:28 KGN.6871.1.000087.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5046/323, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:24 KGN.6871.1.000082.2020 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 5095/318, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z udziałem w drodze dojazdowej (...)
19.08.2020 08:20 KGN.6871.1.81.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Gwareckiej, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

1 2 3 następna